Історія навчального закладу

   Школа-інтернат заснована в 1961 році як заклад для малозабезпечених дітей.
В 1974 році школа була реорганізована в допоміжну школу-інтернат для розумово-відсталих дітей.
На сьогодні заклад носить назву: комунальний заклад “Балаклійська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Харківської обласної ради”.
Мета спеціальної школи-інтернату полягає у створенні умов для здобуття спеціальної освіти дітей, що потребують корекції розумового розвитку, успішної соціальної адаптації шляхом комплексної корекційно-розвивальної роботи та психолого-педагогічної реабілітації, формування культурного потенціалу як найвищої цінності нації.
Пріоритетними завданнями діяльності спеціальної школи-інтернату є:
– забезпечення права дітей, які потребують корекції розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвивальною роботою та медичною реабілітацією;
– розвиток природних здібностей, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;
– сприяння засвоєння учнями норм громадської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;
– сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;
– забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів;
– здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі.