Контакти щодо збереження життя дітей

Телефони:

5-22-13  В.О. директора школи Одерій Надія Іванівна

0990153248 – соціальний педагог Шило Ганна Василівна

Е-mail:

dir.balak@internatkh.org.ua