Нормативно-правова база

Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу
у 2022/2023 навчальному році

Закони України
Закон України «Про освіту» (м. Київ, 5 вересня 2017 рік № 2145-VIII (зі змінами)

Закон України «Про повну загальну середню освіту» (Київ,16 січня 2020 рік № 463-IX)

Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”

Укази Президента України
Указ Президента України від 25.05.2020 № 195 «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі»

Розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» (із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 592-р)

Постанови Кабінету Міністрів України, постанови Головного державного санітарного лікаря Українияя
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11. 2021 № 1131 «Про затвердження Порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти»
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 № 786 «Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Накази Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби якості освіти України; рішення Національної комісії зі стандартів державної мови
Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»
Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.02.2021 № 194 «Про затвердження Рекомендацій щодо стратегічного розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської молоді на період до 2025 року»
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»
Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.04.2019 № 536 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти»
Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 № 831 «Про затвердження порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти»

Листи Міністерства освіти і науки України, листи Інституту модернізації змісту освіти
Лист Міністерства освіти і науки України від від 27.06.2022 №1/7035-22 «Про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році»
Лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.2022 № 1/9105-22 « Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н.р.»