Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Статут закладу освіти

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми проблемами

Правила поведінки здобувачів освіти в закладі

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти

Фінансова звітність

Благодійна допомога.