Структура та органи управління закладу освіти

Спеціальна школа  забезпечує здобуття базової середньої освіти на двох рівнях освіти:

  • початкова освіта – 1-4 класи;
  • базова середня освіта- 5-10 (11)  класи.

Для учнів (вихованців), які за станом здоров’я можуть оволодіти професією певного кваліфікаційного рівня, за наявності відповідної навчально-матеріальної бази відкриваються класи з поглибленою професійною орієнтацією. Зарахування учнів (вихованців) до таких класів здійснюється з урахуванням їх побажань (якщо їм не протипоказане навчання за певною спеціальністю) за заявою батьків або інших законних представників дитини.

Мережа класів, їх наповнюваність та розподіл учнів (вихованців) одного року навчання між класами установлюється відповідно до нормативів наповнюваності класів спеціальних загальноосвітніх шкіл і виховних груп та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів згідно із чинним законодавством України та затверджується  директором спеціальної школи.

Гранична наповнюваність у класах становить:

  • для дітей із легкими порушеннями інтелектуального розвитку – 12 осіб.
  • для дітей із складними порушеннями розвитку, помірними порушеннями інтелектуального розвитку – 6 осіб.

Клас відкривається за умови наявності більше як 50 відсотків граничної наповнюваності класів.

У спеціальній школі можуть бути утворені класи-комплекти. Початкова школа може забезпечувати здобуття початкової освіти учнями (вихованцями) одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один або різні класи.

Допускається перевищення граничної наповнюваності класів не більше як на одну особу.

Для забезпечення  перебування учнів (вихованців) у позаурочний час утворюються виховні групи.

Наповнюваність виховних груп у спеціальній школі відповідає наповнюваності класів.