Виховна робота

Тема виховної роботи, над якою працює  педагогічний колектив спеціальної школи в 2021/2022 навчальному році:
“Формування соціального досвіду учнів через здійснення правового та сімейно-родинного виховання.”

У 2021/2022 навчальному році виховна робота в школі проводиться згідно з

– програмою “Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243;

– “Програми виховної роботи для допоміжної школи”, рекомендованої МОН України (Лист МОН України від 03.08.04 №1/11-4052);

– Указом Президента України від 28.01.2000 №113 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 13.11.01 №171/2001);

– Указом Президента України від 16.12.2011 №1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»;

– наказами Міністерства освіти і науки України:

від 25.11.2011 №1358 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011р. №1039 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні»,

від 11.06.2012 №677 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві»,

від 03.03.2016 №2014 «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у справі прав людини на період до 2020 року»,

від 08.04.2016 №405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»;

– Державною соціальною програмою протидії торгівлі людьми на період до 2020 року;

– листом Міністерства освіти і науки України від 30.09.2016  № 1/9-515 «Про проведення інформаційно-освітньої роботи щодо запобігання поширенню тютюнокуріння, наркоманії та вживання алкогольних напоїв серед дітей, учнівської та студентської молоді»;

– наказом МОЗУ від 20.02.2013 №144 “Про затвердження Державних санітарних норм та правил “Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів”;

– наказом МОН України від 10.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y навчальних закладах».

Пріоритетні завдання виховної роботи в 2021/2022 навчальному році:

  1. Оновлення та удосконалення структури учнівського самоврядування, формування активної громадської позиції у вихованців, залучення учнів до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи;
  2. Формування в учнів навичок культури здорового способу життя; розвиток спортивно-оздоровчої роботи;
  3. Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні, розвиток здатності до самостійного життєвого вибору;
  4. Підвищення рівня правової культури дітей;
  5. Формування загальнолюдських цінностей та духовних пріоритетів, виховання патріотизму, моральності.
  6. Впровадження в свідомість вихованців важливості ролі сім’ї в житті особистості та суспільства, розуміння пріоритету виховання дітей в сім’ї, гуманних відносин тавзаємних обов’язків між членами родини;
  7. Розвиток еколого-натуралістичної діяльності;
  8. Посилення результативності в роботі з батьками з віддалених місць проживання, асоціальних сімей та сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах з метою впливу на розвиток особистості дитини.