Правила прийому до закладу освіти

ПРАВИЛА ЗАРАХУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 «БАЛАКЛІЙСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА» 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

(відповідно до Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 № 831)

Зарахування до спеціального закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників (далі – батьки) чи повнолітньої особи, поданої особисто. До заяви додаються:

  • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
  • копії свідоцтва про народження дитини;
  • висновка інклюзивно-ресурсного центру про комплексну педагогічну оцінку розвитку дитини;
  • висновка лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності;
  • оригіналу або копії відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти.
  • довідки учня закладу освіти про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду, заповненої за формою первинної облікової документації № 086-1/о.
  • карти профілактичних щеплень, заповненої за формою первинної облікової документації № 063/о.

ВАЖЛИВО!

Для відповідного висновку інклюзивно-ресурсного центру необхідно надати висновок психіатра.