Жовтень 22, 2019 - Admin

Засідання атестаційної комісії І рівня

21 жовтня 2019 року відбулося перше засідання атестаційної комісії І рівня Комунального закладу «Балаклійська спеціальна школа» Харківської обласної ради.

На порядку денному розглядалися ряд питань, зокрема:

  1. Про організацію роботи атестаційної комісії І рівня згідно з Типовим положенням  про атестацію педагогічних працівників.
  2. Про затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються у 2019/2020 н.р.
  3. Про затвердження графіка роботи атестаційної комісії у 2019/2020 навчальному році.
  4. Про розподіл обов`язків між членами  атестаційної комісії.

Нагадаємо, що метою атестаційної комісії є  стимулювання цілеспрямованого підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення навчально- виховного процесу. Принципами атестації є колегіальність та відкритість, доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, об’єктивність та системність оцінювання його діяльності. Атестація спрямована на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність працівника займаній посаді, рівень кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Новини