Публічна інформація

2021 рік

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення…

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення…

Кошторис на 2021 рік

Обгрунтування закупівлі UA-2021-01-05-000383-b

Обгрунтування закупівлі UA-2021-01-05-000467-b

Обгрунтування закупівлі UA-2021-01-05-001326-a

2020 рік

Штатний розпис 01.01.2020

2019 рік

Благодійна доопомога за ІV квартал 2019 р.

Благодійна допомога 2-й кв.2019р.

2018 рік

Благодійна допомога ІV квартал 2018 року

Благодійна допомога

Публічна інформація за січень 2018 року

2017 рік

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

2016 рік

Звіт директора про виконання контракту за 2014-2016 роки

Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік.зі змінами

Запит цнових пропозицій

Річний план закупівель на 2016 рік зі змінами

Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік.

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі теплова енергія 2016

Інформаціяи про застосування переговорної процедури закупівлі електроенергія 2016

Річний план закупівель на 2016 рік

2015 рік

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік зі змінами

Річний план закупівель зі змінами на 2015 р.

Додаток до річного плану на 2015 рік зі змінами

Запит цнових пропозицій

Річний план закупівель зі змінами на 2015 рік.

Додаток до річного плану на 2015 рік зі змінами

Штатний розпис на 01.01.2015 – 1

Штатний розпис на 01.01.2015 – 2

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік зі змінами

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік

Річний план закупівель на 2015 рік

2014 рік

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі

Річний план закупівель зі змінами на 2014 рік

Проект річного плану закупівель 2015 рік

Оголошення про проведення запиту цінових пропозицій

Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника

Річний план закупівель на 2014 рік

Річний план закупівель зі змінами на 2014 рік

2013 рік

Запит цінових пропозицій

Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника

Оголошення про проведення відкритих торгів

Річний план закупівель зі змінами на 2013 рік

Річний план закупівель зі змінами на 2013 рік

Річний план закупівель на 2013 рік

Тимчасовий річний план закупівель на 2013 рік

 

Інструкція щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

  1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
  2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
  3. У верхньому правому куті запиту на інформацію запитувач зазначає розпорядника інформації, у володінні якого знаходиться інформація, його поштова адреса, номер засобу зв’язку.
  4. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім’я та по батькові (найменування), поштову адресу, або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
  5. Розпорядник інформації надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’ятьох робочих днів з дня отримання запиту.

  1. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

  1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

/Zapit.doc